regulamin

1. Słuchać się organizatorów.
2. W razie wątpliwości patrz pkt. 1.